Онлајн работилница како безбедносните системи во регионот се справуваат со коронавирусот

Во 12:00 часот Факултетот за безбедност – Скопје во соработка со Факултетот за безбедност при белградскиот универзитет и факултетските студентски собранија на двата факултета во рамки на клубот за креирање јавни политики за безбедност и меѓународни односи ќе се одржи онлајн работилница на тема „Компаративна анализа на безбедносните системи со посебен осврт на справувањето на институциите со пандемијата во Република Северна Македонија и Република Србија”.

Покрај студентите, на работилницата ќе говорат: проф. д-р Марјан Ѓуровски од Факултет за безбедност -Скопје, проф. д-р Никола Дујовски од Факултет за безбедност – Скопје, проф. д-р Марјан Николовски од Факултет за безбедност – Скопје и проф. д-р Зоран Драгишиќ од Факултет за безбедност – Белград и проф. д-р Зоран Ќековиќ од Факултет за безбедност – Белград

Целта на оваа онлајн работилница е да се прикаже како безбедносните системи во регионот, односно на Република Северна Македонија и Република Србија, се справуваат со коронавирусот и дали нивната поставеност е ефикасна во однос на борбата против овој невидлив непријател. Замислата е да се идентификуваат сите добри страни, меѓутоа воедно и сите пропусти кои се однесуваат на правната детерминираност, во однос на функционирањето на државните институции во време на вонредна или кризна состојба.

Факултетот за безбедност – Скопје при УКЛО со поддршка на Американскиот центар за образование започна со онлајн активности преку организирање сесија на предавања од областа на јавните политики за безбедноста и меѓународни односи за студентите од Факултетот за безбедност – Скопје и другите факултети од земјата кои ги следат предметните програми за безбедносните политики, безбедносните стратегии, креирање на јавните политики, современи теории и концепти за безбедност и др.

Преку оваа активност е постигната целта за поттикнување на активностите во високото образовните и во овие вонредни околности со цел мотивирање на студентите преку електронска комуникација, информираше проректорот на УКЛО проф.д-р Марјан Ѓуровски, иницијатор на онлајн клуб за креирање јавни политики. Сесиите вклучуваат предавања и дискуии од професори од странство, споделување практики за донесување одлуки, пишување трудови, симулации и евентуални посети на институции кога ќе се создадат услови за тоа.

InterServer Web Hosting and VPS