Влада: Судовите да направат план за одложување на судењата

Владата, по предлозите од Првиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација заради коронавирусот, им препорача на Судскиот совет и на Врховниот суд да ја разгледаат можноста и да препорачаат на претседателите на судовите да направат план за одложување на судењата.

Како што се наведува во соопштението од Владината прес служба, од планот треба да бидат исклучок оние судски предмети кај кои постои потреба од итност на постапување, како што се предмети кои се пред застарување, предмети во кои се изречени мерки притвор или други мерки за обезбедување на присуство, како и предмети кај кои сериозно би било нарушено правото на судење во разумен рок, предмети кои се стасани до изрекување пресуди, предмети за кои се одлучува без јавна расправа…

InterServer Web Hosting and VPS